Home

 

Voor recent nieuws en bijzondere mededelingen kan u  terecht op de volgende pagina : NIEUWS. 

Wegens de Covid 19 miserie heeft het bestuur van de K.D.K.  besloten alle voor dit werkjaar geplande activiteiten op te schorten tot volgend jaar. Momenteel  zijn er nog te veel vragen en nog meer onduidelijke antwoorden.

Op 12 oktober heeft het bestuur een ZOOM vergadering gehouden om te bespreken hoe het nu verder kan en moet. Zo is er een voorlopige agenda tot stand gekomen voor het volgend werkjaar.

Een nieuwjaarsreceptie zal er jammer genoeg niet inzitten; we houden het voorlopig op een zomerse activiteit waar iedereen welkom kan zijn.

 

 

 

Welkom op de  website, het online platform, van de Kempense Dierenartsenkring. Doel van de kring is de collegialiteit tussen de leden te bevorderen en de leden op wetenschappelijk en sociaal gebied te ondersteunen.

Met de hulp van zowel de veterinaire voedingsfirma’s als de farmaceutische industrie bieden we kwaliteitsvolle bijscholing en sociale activiteiten aan voor een vrij beperkt lidgeld, en dit voor dierenartsen in diverse vakgebieden.

De dagelijkse werking op een vlotte manier draaiend houden vergt veel tijd en inzet van de vrijwilligers van het bestuur. Daarom hebben we samen met andere regionale kringen geïnvesteerd in digitalisering. Van u vragen we een kleine inspanning om mee de nieuwe realisatie te helpen uitbouwen.

Inschrijven voor bijscholingen of andere activiteiten gebeurt bij voorkeur online. Via “AGENDA – Komende Activiteiten” krijgt u een overzicht  en een knop ” inschrijven”. Zo kan u een “ticket” bestellen en vervolgens langs het winkelmandje om af te rekenen, ook als de les gratis is! ( zie HANDLEIDING)

Vergeet niet om uw deelnamecertificaat  nadien af te drukken.

 

Ben jij dierenarts of student diergeneeskunde? Dan hopen we je gauw te verwelkomen op een van onze activiteiten!