Home

Welkom op de  website, het online platform, van de Kempense Dierenartsenkring. Onze kring is een beroepsvereniging door en voor dierenartsen van de regio Kempen. Ons doel is de collegialiteit tussen de leden te bevorderen en de leden op wetenschappelijk en sociaal gebied te ondersteunen. Enkel dierenartsen, ook van buiten de Kempen, kunnen lid worden.

Met de hulp van zowel de veterinaire voedingsfirma’s als de farmaceutische industrie bieden we kwaliteitsvolle bijscholing en sociale activiteiten aan voor een vrij beperkt lidgeld en dit voor dierenartsen in diverse vakgebieden.

De dagelijkse werking van de Kempense vlot laten draaien, vergt tijd en inzet van van het bestuur. Om dit te vergemakkelijken, is samen met andere regionale kringen geïnvesteerd in digitalisering. Via de website kan u lidgeld betalen, inschrijven voor de bijscholingen, attesten afdrukken, …

Vele handen maken licht werk. Voel jij je geroepen om je te engageren voor ons beroep en voor onze dierenartsenkring in het bijzonder, laat het weten. Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, zowel jong als iets minder jong! Interesse: neem contact op met één van de bestuursleden.

Bezoek ook onze Facebookpagina !

Het KDK-bestuur

Annemarie, Ben, Katelijne, Nelly, Veerle

 

 

 
 
 
 

Agenda 2024

27 maart 2023

Afsluiten doen we dit jaar op woensdag 20 december met een informatie avond over het nieuwe kader met betrekking tot de wachtdiensten. Twee raadsleden van de Orde der Dierenartsen komen een uitgebreide uitleg geven over de nieuwe regelgeving. Van toepassing op alle dierenartsen die ingeschreven zijn bij de orde! KHD, GHD, paard, bijzondere dieren,… werkzaam in een kliniek, een groepspraktijk of een éénmanspraktijk, iedereen zal te maken krijgen met deze nieuwe regelgeving. Leden kunnen zich gratis inschrijven via onze website. Ook niet-leden kunnen gratis volgen, door ons een mailtje te sturen.

Onze agenda voor 2024 begint vorm te krijgen! Kijk op pagina ‘ agenda’ voor meer informatie. Het nieuwe lidgeld zal 90 euro bedragen. Voor dit democratische bedrag krijg je 2-3 voorjaarslessen (GHD-KHD), een nieuwjaarsreceptie en social event onder de vorm van een algemene vergadering. Lid worden kan vanaf januari.