Home

Wordt nu lid voor het nieuwe jaar 2023 aan het voordeeltarief van 80 euro. Je krijgt hiervoor:

  • 2 bijscholingen in het voorjaar
  • nieuwjaarsreceptie
  • algemene vergadering met sociaal programma

Vanaf 24 maart kan je nog lid worden aan het tarief van 100 euro. Dus snel zijn is de boodschap!

De najaarslessen zijn, zoals gewoonlijk, apart te betalen per les.

Welkom op de  website, het online platform, van de Kempense Dierenartsenkring. Onze kring is een beroepsvereniging door en voor dierenartsen van de regio Kempen. Ons doel is de collegialiteit tussen de leden te bevorderen en de leden op wetenschappelijk en sociaal gebied te ondersteunen. Enkel dierenartsen, ook van buiten de Kempen, kunnen lid worden.

Met de hulp van zowel de veterinaire voedingsfirma’s als de farmaceutische industrie bieden we kwaliteitsvolle bijscholing en sociale activiteiten aan voor een vrij beperkt lidgeld en dit voor dierenartsen in diverse vakgebieden.

De dagelijkse werking van de Kempense vlot laten draaien, vergt tijd en inzet van van het bestuur. Om dit te vergemakkelijken, is samen met andere regionale kringen geïnvesteerd in digitalisering. Via de website kan u lidgeld betalen, inschrijven voor de bijscholingen, attesten afdrukken, …

Vele handen maken licht werk. Voel jij je geroepen om je te engageren voor ons beroep en voor onze dierenartsenkring in het bijzonder, laat het weten. Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, zowel jong als iets minder jong! Interesse: neem contact op met één van de bestuursleden.

Bezoek ook onze Facebookpagina !

Het KDK-bestuur

Annemarie, Ben, Katelijne, Nelly, Veerle

 

 

 
 
 
 

17/ 02/ 2023: Nieuwjaarsreceptie!

17 december 2022

Jaarlijkse nieuwjaarsactiviteit

Vrijdag 17 februari zijn alle kempische collega’s welkom op onze nieuwjaarsreceptie vanaf 20h. Wij voorzien drank, hapjes en sfeer onder collega’s.

Locatie: De Putten, Kasterlee

Inschrijven?

  • Via onze site, indien het lidgeld 2023 in orde is gebracht
  • Via kempensedierenartsen@gmail.com kan ook als je in 2022 lid was
  • Voor leden en hun partner is de receptie gratis

Nog vragen? kempensedierenartsen@gmail.com

Het KDK-bestuur wenst u allen een gezellig eindejaar en een gezond en gelukkig 2023!