Bestuur

Info over het bestuur

                           

Voorzitster     Nelly Mols                                    info@nellymols.be

Penningmeester                     Katelijne Van Spaendonck          katelijnevsp@me.com

Public Relations                               Veerle Guffens                        veerle.guffens@telenet.be

Website Ben Van Olmen benvanolmen@hotmail.com

Social media / wetenschappelijk programma paard Anne-Marie Beddegenoots am.beddegenoots@busmail.net