HANDLEIDING

Niet-leden dienen zich eerst te registreren : zie verder.

Inschrijven voor een evenement/ bijscholing

Om in te schrijven voor een les of een ander evenement dient u een ” ticket” aan te kopen, ook al hoeft er niet betaald te worden. Het ticket is uw registratie. Via Agenda klikt u de knop “inschrijven” naast de les aan. Op de volgende pagina ziet u onderaan  “persoonlijke registratie” of een andere keuzemogelijkheid en het cijfer “1” Wijzig naar 2 als u met uw partner komt zoals voor de nieuwjaarshappening. Klik op “in winkelmand“, vervolgens op “doorgaan“. In het volgende tabblad moet u “winkelmand bijwerken” aantikken, dan “doorgaan naar afrekenen” en “bestelling plaatsen“.

Een student  kan enkel tickets kopen in de categorie Student, Student Kind en Student Volwassene

Inschrijven voor bijscholing : bij aanklikken van deze link ziet u de verschillende stappen

BIJZONDERE REGELING VOOR DE NAJAARSLESSEN

De Kempense Dierenartsenkring organiseert als enige kring binnen de organisatie van samenwerkende kringen lessen voor kleine én grote huisdieren gelijktijdig. Daarom werd een extra tool ontwikkeld om keuzes mogelijk te maken binnen de aangeboden lezingen.

Om in te schrijven voor één, twee of drie lessen – 50 euro per les – gaat u als volgt te werk:

Na inloggen gaat u naar Agenda. U ziet de lessen staan.

Klik op inschrijven naast de gewenste les en op in winkelmand. Indien slechts één les zal bijgewoond worden klikt u op doorgaan ; anders klikt u bovenaan terug op Agenda om in te schrijven voor een volgende les. Bij de laatste keuze klikt u op  doorgaan en op de volgende pagina op doorgaan naar afrekenen. Vervolgens klikt u onderaan op bestelling plaatsen en sluit af met de betaling. U merkt dat bij gelijktijdige keuze van drie lessen een korting van 30 euro toegekend wordt. Deze korting is niet verkrijgbaar indien u twee lessen aanduidt en bij een volgend inloggen beslist er nog een derde bij te nemen.

Door de Orde werden bijscholingspunten (BP) per gevolgde les toegekend

Registreren

Klik in het beginscherm op de knop “aanmelden – registreren”. Onder de rubriek “Mijn Overzicht” kan u “Mijn account” aanmaken door de knop “bewerken” aan te tikken. Vul de nodige gegevens in  – vergeet het BTW nr. niet voor de latere facturen – en noteer ergens uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Uw interessegebieden aanduiden, facturatiegegevens invullen, het vraagt maar even tijd. Vergeet niet onderaan de pagina uw wijzigingen op te slaan! Ga naar “lid worden” en betaal 80 euro voor het jaar 2023 indien u voor 12 februari lid wordt. Nadien kost het lidmaatschap 100 euro. Dat kan door op de knop winkelmandje te klikken. Zo kan u de betaling afronden. U kan hierna onmiddellijk een factuur afdrukken voor uw boekhouding.

Inschrijven voor bijscholingslessen is alleen mogelijk voor geregistreerde leden, dus na betaling van het lidgeld,  en kan pas  als  in de agenda bij de gewenste les de knop “inschrijven” zichtbaar is, zoniet is inschrijven vooralsnog onmogelijk. Voor een lessenreeks in het najaar zal de mogelijkheid wél worden geboden om voor drie lessen gelijktijdig in te schrijven omdat daarvoor een korting wordt voorzien.

Opmerking : wie lidgeld via overschrijving  regelde kan zich aanmelden en registreren zonder betaling. Evenwel kan men pas inschrijven voor een les nadat door ons de betaling gelinkt werd aan de registratie. 

Speciale nota voor de groepspraktijken

Gebruik maken van een account “groepspraktijk” biedt het voordeel dat de beheerder ( of de secretaresse) verschillende leden in éénmaal kan registreren voor een evenement en zo nodig alles via één faktuur in de boekhouding kan brengen. Dat geldt ook voor de betaling van de lidgelden van de praktijk.

De beheerder van de groepspraktijk moet beschikken over 2 accounts  met  aparte emailadressen;  1 voor de groepspraktijk zelf, 1 voor zich persoonlijk. Hij / zij kan daarna zijn / haar  persoonlijk account  en de leden toevoegen aan de groepspraktijk.

De procedure wordt gestart via de knop “aanmelden/registreren”. Men mag dus op dat ogenblik niet ingelogd zijn met het persoonlijk account! Op de registratiepagina staan de verdere stappen vermeld.

De andere leden van de groepspraktiijk moeten zich eerst geregistreerd  hebben op de website als gewoon lid,   Vervolgens kan de beheerder  zijn leden aan de groepspraktijk toevoegen, inschrijven voor activiteiten, en die ook betalen. Daartoe moet de beheerder zich aanmelden met het mailadres van de praktijk. Vervolgens naar het submenu “leden groepspraktijk”. In het kader kunnen de leden toegevoegd worden en kan vastgesteld worden of het lidgeld betaald is.

Attest ophalen

Attesten kunnen pas na 3 dagen verkregen worden. Ga naar de website, klik op de Home-pagina op “Mijn attesten”, klik op “Download attest”, druk af en / of klasseer.