Agenda

Donderdag 19 Mei: Giardia en Leishmania: to treat or not to treat? – een update door Prof Dr Edwin Claerebout en Dr Spec. ECVIM Greet Junius

Donderdag 22 September: Algemene vergadering

Donderdag 20 Oktober: Deel 1 oogziekten: Uveïtis en glaucoom door Dr Dipl ESVO Goedele Storms

Donderdag 17 November: Deel 2 oogziekten: Spoedgevallen in de opthalmologie en voor de paardenpractici zal een lezing voorzien zijn.

Donderdag 15 December: Deel 3 oogziekten: het rode oog door collega Ellen Van den Eynde Cert. Opthalm.