Geschiedenis K.D.K.

Oprichting

In de schoot van de B.S.D.V. werd op 24 september 1971 onze kring opgericht onder de naam van “Regionale Dierenartsenkring van de Kempen”. Tot deze regionale kring konden alle dierenartsen toetreden, wonende in de IXe omschrijving van de Diergeneeskundige Inspectie met zetel  te Turnhout in de Mermansstraat.

Redenen tot het oprichten van deze Regionale Kring :

–  de verre verplaatsing voor een vergadering van de toen nog bestaande Provinciale Kring

–  de grote afwezigheid op deze vergadering van dierenartsen behorende tot de IXe omschrijvin

–  de mogelijkheid om in eigen kring de plaatselijke problemen te bespreken en te regelen

–  en tenslotte om de persoonlijke kennismaking en de collegialiteit te bevorderen.

Een groepje van 5 collega’s (Jef Stevens, Louis Sels, René Dierckx, Lieven Van Roy en Karel Huysmans) diende de aanvraag tot oprichting van onze Kring bij de BSDV in. Op 6 oktober 1971 had te Geel de eerste stichtingsvergadering plaats. Dertig leden kozen hun eerste bestuur: voorzitter Louis Sels, ondervoorzitter Frans Goos en secretaris Jef Stevens.

Op 1 februari 2009 werd onze kring officieel heropgericht als VZW onder de naam “ Kempense Dierenartsenkring” (K.D.K.) en op 26 februari 2009 verscheen dit in het Staatsblad met het ondernemingsnummer 0809.735.907-RP

De verschillende besturen

Volgens de oude statuten werd er om de 2 jaar een nieuw bestuur verkozen bij meerderheid. Enkel de voorzitter was na 2 opeenvolgende termijnen niet opnieuw verkiesbaar. Volgens de nieuwe statuten, omwille van verplichte melding aan het Staatsblad , is de verkiezing van een nieuw bestuur 6 jaar geldig.

 

Jaartal Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris/penningmeester PR/penningmeester
1971 Louis Sels Frans Goos Jef Stevens
1974 Frans De Loore Louis Sels Freddy Daems
1977 Louis Van de Vliet Louis Van Dijck Freddy Daems
1981 Louis Sels Chris Van Mol Freddy Daems
1983 Jef Vermeiren Karel Van Noppen Freddy Daems
1986 Louis Sels Willy Van den Putte Freddy Daems
1988 Freddy Daems Willy Van den Putte Louis Sels
1993 Willy Van den Putte Dany Coomans Freddy Daems
1995 Willy Van den Putte Dany Coomans Freddy Daems
2002 Dany Coomans Willy Van den Putte Freddy Daems
2004 Dany Coomans Joris Peeters Freddy Daems Rudi De Keyser
2007 Rudi De Keyser Rudy Versmissen Myriam De Prins Freddy Daems
2012 Myriam De Prins Rudy Versmissen Filip Luyckx Freddy Daems
2014 Myriam De Prins Filip Luyckx Niki Vandermeulen Anne-Marie Beddegenoots


Nieuw zijn dus:
  Wegens het toenemend belang van bijscholen en de hoop administratie dat dit met zich meebrengt, heeft het bestuur besloten om eind 2015 2 extra bestuursleden aan te werven zodat de taken wat beter verdeeld konden worden.

Roger Vosters zal onze schakel zijn met de Orde, het FAVV en andere belangenorganisaties en met zijn wijze raad de voorzitter bijsturen.

Katelijne Van Spaendonck zal instaan voor het sociaal gebeuren alsook dat we op tijd en stond bij de vergaderingen ons natje en ons droogje krijgen.

Jaar
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
   PR
  Wetenschap / bijscholing
2016
Myriam De Prins
Roger Vosters
Niki Vandermeulen
Anne-Marie Beddegenoots
   Filip Luyckx
  Katelijne Van Spaendonck
2017
Myriam De Prins
Roger Vosters
Niki Vandermeulen
Anne-Marie Beddegenoots
   Filip Luyckx
  Katelijne Van Spaendonck

In de loop van 2017 kwam Nelly Mols erbij en namen Niki en Anne-Marie ontslag uit hun functie. Zo werd de taakverdeling in 2018 :

 

2018
Myriam De Prins
Roger Vosters
 Roger Vosters
  Katelijne Van Spaendonck
   Filip Luyckx
   Nelly Mols
2019
Filip Luyckx
Veerle Guffens
 Roger Vosters
  Katelijne Van     Spaendonck
   Filip Luyckx
   Nelly Mols

Eind 2018 vervoegde Veerle Guffens onze rangen, begin 2019 gaf Myriam het voorzitterschap door aan Filip Luyckx.

Onze Leden

 

In de jaren ’70 werden alleen de collega’s van de IXe omschrijving aangeschreven (een zestigtal). Het ledenaantal schommelde tussen de 30 en 40. In de jaren ’80 –’90  tussen de 60 en 70, hoewel het aantal collega’s die zich in onze streek vestigden alsmaar steeg (een 200 tal). Dit had een reden: de kleine huisdieren practici waren weinig of niet geïnteresseerd in onze vergaderingen.

 

Het is pas vanaf 1995, onder het bestuur van Willy Van den Putte, dat er tegelijkertijd onderwerpen aangeboden werden voor de kleine én de grote huisdieren practici. Daardoor is het ledenaantal  beginnen te stijgen. In 2015 telden we ruim  150 leden. Ook werd de regio uitgebreid naar practisch heel de Kempen zodat vanaf begin 2009 meer dan 400 collega’s aangeschreven worden.

 

De Vergaderingen

Volgens de eerste statuten hadden er vier vergaderingen per jaar plaats. In de eerste werkjaren waren de onderwerpen vooral gericht naar afspraken over honoraria, tarieven voor tuberculinatie, brucellosebloednames, oprichting van een zondagsdienst, discussies over bedrijfsbegeleiding…

In de jaren ’80 kwam de oprichting van het IVK, met binnen ons arrondissement de invoering van de eerste keurkringen.

In de jaren ‘90: de nieuwe wet op de Diergeneeskunde. Deze veranderingen vereisten veel overleg met de basis, vergaderingen dus.

Tegelijkertijd, en meestal gesponsord door farmaceutische firma’s, werden wetenschappelijke onderwerpen behandeld, overwegend gericht naar de “algemene practicus”.

Het spreekt vanzelf dat er regelmatig gefeest werd, en dit vanaf het begin. De oudere leden herinneren zich nog goed het traditionele dansfeest rond Nieuwjaar in de zaal “Het Wijnhuis” te Geel, met het wereldberoemde orkest “Ritme Trio…”

Enkele markante data:

  • in 1976 hadden wij ons eerste Lustrum-feest in het Wijnhuis te Geel
  • in 1981 het tweede in de Watermolen te Kasterlee
  • in 1991 het derde tevens in de Watermolen te Kasterlee
  • In 2011: ons 40jarig bestaan in Hof Ter Rielen met de volgens sommigen ietwat ‘luidklinkende’ covergroep “Atomika”
  • In 2016: boottocht met de Zander langs de Kempische kanalen met aansluitend BBQ

De vergaderingen hadden niet alleen een wetenschappelijke inbreng, ze hielpen ook de onderlinge solidariteit te bevorderen. Het mocht wel eens verruimend zijn. Zo herinneren we ons het bezoek met aansluitend feest in het Mylene Centrum te Heist-op-den-Berg, de wijndegustaties ten huize van collega De Groote en in het Wijnhuis Goos, gezellige avonden met collega Rinus Rasenberg die liedjes zong over zijn praktijk, en een voordracht van Mevr. De Wolf over “de dierenarts met de pendel op stap!”

V anaf 1983 werd ook aan de sportiefste collega’s gedacht. Willy Van den Putte organiseerde de eerste voetbalmatch tussen de Limburgse en de Antwerpse collega’s op de terreinen van Tongerlo. In 1987 werd deze jaarlijkse traditie opengetrokken naar de 4 provincies. Verslagen liegen niet, zo lezen we dat ze in de provincie Antwerpen nog konden voetballen!

Spijtig genoeg is het animo voor de voetbalactiviteiten de laatste jaren zo sterk gedaald, dat we genoodzaakt waren deze voetbalmatchen niet meer te organiseren: je moet toch op zijn minst 2x 11 spelers bij elkaar krijgen…

Wat in het algemeen opvalt is dat de opkomst voor de eerder sociale activiteiten (familiedag in Utopolis, wandel- en fietstochten in de bossen van de trappisten van Westmalle of in de gewestbossen Ravels/Arendonk) niet groot is. Dit in tegenstelling tot het succes van de bijscholingsavonden. De zaal voor de KHD practici barst bijna uit haar voegen terwijl de opkomst voor de GHD bijscholing ongeveer hetzelfde blijft.

Verbazingwekkend  ook is dat pas in 2007 de eerste vrouwelijke collega tot het dusver 100% mannelijk bestuur is toegetreden. En het duurde nog eens 7 jaar vooraleer meer vrouwelijke schoon en wijsheid toegevoegd werd.

Anno 2016 zijn de mannelijke bestuursleden in de minderheid, wat ook de reële weerspiegeling is van hoe ons beroep aan het evolueren is naar een meerderheid van vrouwelijke collega’s.