Link tussen geweld op dieren en intrafamiliaal geweld

07/03/2024

Zowel voor dierenartsen KHD als assistenten (gelieve bij ‘persoonlijke registratie’ juiste aantal aanwezigen door te geven)

Door Dr. Leen Van Branteghem, kliniekhoofd dienst pathologie

Tijdstip

Datum: 07/03/2024
Uur: 19.30

Spreker(s)

Dr. Leen Van Branteghem, ECVP diplomate en gecertificeerd forensisch diergeneeskundig patholoog

Locatie

Domein De Putten
Houtum 51
2460 Kasterlee

Info over parking e.d.


De Link Geweld

Vele dierenartsen zullen, op een bepaald moment in hun carrière, een patiënt over de vloer krijgen die mishandeld werd. Meerdere wetenschappelijke studies tonen aan dat er momenteel veel mishandelingen van huisdieren ‘onder de radar’ blijven. Uit die onderzoeken kwam vaak naar voren dat dierenartsen zich onvoldoende geschoold vinden om sommige vormen van dierenmishandeling te herkennen. Dit is niet verwonderlijk. Afhankelijk van welk type kan het herkennen van dierenmishandeling heel gemakkelijk tot uiterst moeilijk zijn. Wanneer een dierenarts geconfronteerd wordt met een vermoeden van een mishandeld huisdier rijst vaak de vraag: “Wat moet ik nu doen met mijn bevinding?”. Naast het correct verzamelen van bewijzen is er ook nog de communicatie met de eigenaar van het huisdier. Ook in deze zaken voelen dierenartsen zich over het algemeen onzeker.

Daarnaast zijn de meeste dierenartsen niet op de hoogte dat wanneer er dieren in een gezin mishandeld worden, er kans is dat ook andere gezinsleden slachtoffer zijn. Het is ondertussen door veel wetenschappelijke onderzoeken bevestigd: dierenmishandeling komt vaak samen voor met andere vormen van geweld in het gezin, zoals partnergeweld, kindermishandeling of oudermishandeling. Dieren, net als kinderen en ouderen, zijn bijzonder kwetsbaar en daardoor gemakkelijke doelwitten voor mishandeling. ‘De LINK’ is de term die gebruikt wordt om de connectie tussen huisdierenmishandeling en geweld tegen gezinsleden aan te duiden.

Aanpak van intrafamilaal geweld en huisdieren mishandeling vereist een multidisciplinaire aanpak, waar bij ook de dierenarts een cruciale rol speelt.

De onderwerpen die in de lezing aan bod zullen komen:

  • –  Wat is intrafamiliaal geweld?
  • –  Wat is dierenmishandeling?
  • –  Wat is de connectie tussen dierenmishandeling en intrafamiliaal geweld?
  • –  Wie pleegt dierenmishandeling?
  • –  Wat zijn de zorgwekkende signalen betreffende dierenmishandeling?
  • –  Hoe pak je dierenmishandeling aan in de praktijk (documenteren, communicatie enevt melden)?
  • –  Welke rol kan je als dierenarts spelen en wat is niet jouw taak?
  • –  Wat is de multidisciplinaire aanpak van dierenmishandeling en intrafamiliaal geweld?

Mede mogelijk gemaakt door