NIEUWS

Wat het lidgeld betreft : voor 2022 wordt terug lidgeld gevraagd.

De gepromoveerden van de lichting 2021 kunnen gratis lid worden mits aanmelding via het contactformulier.

Voor het jaar 2022 bedraagt het lidgeld 70 euro.

Daar de tarieven van sprekers, zalen en catering gestegen is was een verhoging noodzakelijk.

Indien u problemen heeft om lidgeld te betalen of om voor activiteiten in te schrijven, gelieve ons te contacteren via kempensedierenartsen@gmail.com

In het grijze gebied onderaan rechts de pagina kan u een link aanklikken naar de activiteiten van “Alle Dierenartsenkringen”

– Er is in de Handleiding een aanpassing gebeurd met info voor de registratie van een groepspraktijk. Ook de “aanmelden/registreren” pagina werd daarvoor bijgewerkt.

Probleem met inschrijven voor een les of afdrukken attest? Volg de Handleiding via de balk hierboven. Er is een link toegevoegd met screenshots voor het inschrijven  voor een evenement.

– Via de knop ” mijn geschiedenis” kan u documentatie terugvinden over een bijgewoonde les.  Klik op “meer info” naast de les. Op de volgende pagina naar beneden scrollen tot “download bestand.  De info blijft 1 maand beschikbaar voor wie zich via de website inschreef voor de les.

Als u het lidgeld nog niet betaalde kan u zich nu registreren en betalen. Even later kan u zich terug aanmelden en inschrijven voor de volgende les.

Met collegiale groeten,

Het bestuur KDK