NIEUWS

Van: Phaedra Dolfeyn <phaedra.dolfeyn@ugent.be>

Beste

Mijn naam is Phaedra Dolfeyn en ik ben 2de master student aan de faculteit diergeneeskunde. Ik contacteer u in verband met mijn masterproef, welke begeleid wordt door Prof. dr. Croubels en Prof. dr. Devreese, en waarvoor ik een enquête heb opgesteld.

Deze enquête peilt naar ‘Het voorschrijven van humane geneesmiddelen en magistrale bereidingen in de diergeneeskundige praktijk’. Er bestaat hier namelijk een groot gebrek aan informatie over.

Voor de accuraatheid van mijn onderzoek is het belangrijk dat er zo veel mogelijk enquêtes worden ingevuld door de dierenartsen en hierbij zou ik uw hulp willen vragen. Zou u het mogelijk deze enquête te verdelen onder uw leden?

U kan de enquête alvast raadplegen via volgende link: https://forms.gle/MxgxTZCjWnZcoNJSA

U kan mij steeds contacteren voor bijkomende vragen

Alvast bedankt voor uw antwoord!

Met vriendelijke groeten,

Phaedra Dolfeyn

Wegens de coronapandemie kunnen we voor dit jaar voorlopig geen datums voor activiteiten vastleggen. De Agenda met een voorlopige opsomming van activiteiten voor 2021 staat bijna op punt. We overwegen eventueel online lessen te organiseren.

Wat het lidgeld betreft : wie in 2020 lidgeld betaald heeft wordt voor 2021 vrijgesteld van betaling en blijft op de ledenlijst geregistreerd tenzij u zich via het contactformulier afmeldt. Ook de gepromoveerden van de lichting 2020 kunnen gratis lid worden mits aanmelding via het contactformulier.

Zo u ondanks betaling van lidgeld in 2020 toch niet op de website geraakt zonder betaling graag een seintje om dit te regulariseren.

Voor de collega’s  – niet leden 2020 – die lidgeld betalen via overschrijving :  gelieve u nu aan te melden en te registreren zonder  (nogmaals) te betalen. Wij passen uw betaling aan, ook voor promotie 2020. Zodra dit gebeurd is kan ook u zich inschrijven voor een activiteit.

Voor wie de mail van 23 februari niet zou ontvangen hebben

Beste collega’s,

Helaas verloopt het organiseren van evenementen zo moeilijk als het vaccineren van de bevolking. Daar de horecazaken nog altijd op nonactief staan kunnen we voorlopig  niets in de Putten organiseren. De vergadering voor maart wordt daarom geannuleerd en naar een latere datum verplaatst.

 Momenteel is het voor ons niet duidelijk wanneer we verder kunnen, waarschijnlijk moeten we het voorjaar volledig schrappen.

 Er zijn gesprekken om samen met de interregionale kringen onlinelessen te plannen om te voldoen aan het nieuwe normale. We wachten samen met jullie nog even af hoe we alles rond krijgen. 

Buiten de mogelijk gezamenlijke onlinelessen zouden we nog andere activiteiten kunnen organiseren. Louter sociale evenementen  of bijscholingen.

De leden die in 2020 lidgeld betaalden kunnen normaal gezien in 2021 zonder betaling verder doen,  het lidgeld werd als betaald geregistreerd.  De andere collega’s kunnen zich via de gewone weg aanmelden en deelnemen aan de activiteiten nadat het lidgeld ( ook dit jaar slechts 60 euro!) werd voldaan.

Na het débacle wegens corona in het voorjaar 2020 zagen nogal wat leden er begrijpelijk het nut niet van in nog lidgeld voor 2020 te betalen. We hopen dat ze vol enthousiasme naar de schaapstal terugkeren.

We houden u in ieder geval op de hoogte van de verdere evolutie. Hou vol en hou het gezond!

met collegiale groeten, 

Het bestuur KDK

  • Graag maken we u attent op een website over oncologie. Collega Laetitia Cicchelero en het Belgisch KankerFonds voor Dieren en dierenartsen actief in oncologie stelden een neutrale, informatieve website over kanker bij dieren op voor hondeneigenaars:       www.oncowaf.be  

In het grijze gebied onderaan rechts de pagina kan u een link aanklikken naar de activiteiten van “Alle Dierenartsenkringen”

– Er is in de Handleiding een aanpassing gebeurd met info voor de registratie van een groepspraktijk. Ook de “aanmelden/registreren” pagina werd daarvoor bijgewerkt.

Probleem met inschrijven voor een les of afdrukken attest? Volg de Handleiding via de balk hierboven. Er is een link toegevoegd met screenshots voor het inschrijven  voor een evenement.

– Via de knop ” mijn geschiedenis” kan u documentatie terugvinden over een bijgewoonde les.  Klik op “meer info” naast de les. Op de volgende pagina naar beneden scrollen tot “download bestand.  De info blijft 1 maand beschikbaar voor wie zich via de website inschreef voor de les.

Als u het lidgeld nog niet betaalde kan u zich nu registreren en betalen. Even later kan u zich terug aanmelden en inschrijven voor de volgende les.