COVID 19 – CORONA

Beste collega’s,
 
Dierenartsen zijn  van nature  niet alleen sociaal maar ook maatschappelijk betrokken en vol engagement.
Uit het veld kwam dan ook de vraag ; “Kunnen we als dierenarts helpen tijdens de humane Covid vaccinatiecampagne? Is er nood aan hulp in de lokale vaccinatiecentra?”
 
We namen contact met onze ondertussen welbekende collega’s werkzaam bij Sciensano nl. Boudewijn Catry, Martijn Baeten en Steven Van Gucht.
Deze stuurden de vraag door aan Prof. dr. Dirk Ramaekers, hoofd van de nationale Task Force Operationalisering Vaccinatiestrategie.
Met toegevoegd ook de vraag naar het wettelijk kader in deze; uitoefening van “humane” geneeskunde (vaccinatie)  door dierenartsen tijdens de pandemie.   
 
Vrijwel onmiddellijk kregen we dit antwoord van Prof. Ramaekers;
 
“Dat is goed nieuws! Juridisch is er al een KB genomen waardoor ook andere dan de klassieke zorgberoepen aan de vaccinaties kunnen deelnemen, mits kleine opleiding.
In de praktijk zullen de komende weken in gans Vlaanderen de Eerstelijnszones de lokale vaccinatiecentra beginnen te organiseren.
Afgaande op uw bericht zou ik aanraden dat geïnteresseerden contact nemen met de coördinatie van de dichtstbijzijnde  Eerstelijnszone en hun interesse over te maken.
Contactgegevens zijn te vinden op https:/
www.eerstelijnszone.be/in-welke-zone-ligt-jouw-gemeente.
Ik vermoed dat er ook snel een meldpunt zal komen.
Met veel dank!
Dirk”
 
Er zijn per provincie verschillende regionale eerstelijnszones, bv. Oost-Vlaanderen telt er 12.
Regionale dierenartsenkringen kunnen zich misschien aanmelden als contactpunt bij nood.
Het staat ieder vrij om zelf rechtstreeks contact te nemen bij interesse. Weldra zal dit ook kunnen via de website van http:/ 
www.helpdehelpers.be.
Alles is besproken met de NGROD, ook zij zullen hier binnenkort over communiceren.
Dit gaat  uit van een vrijwillig  initiatief, niemand mag zich verplicht voelen.
 
Het imago van ons beroep zal er wel bij varen maar vooral alle beetjes helpen om hieruit te geraken en het virus te bestrijden.
 
Gezonde groeten,
 
Ann Coomans 
Tom Van Hulle